Lietošanas noteikumi

Distances līgums

Šis līgums tiek slēgts starp SIA "Bloom Box", reģ. Nr. 40103874984, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 6-1, Rīga, LV-1010, Latvija (turpmāk tekstā Bloom Box) un Pircēju (turpmāk tekstā Pircējs), kurš veic pasūtījumu Bloom Box interneta veikalā, kas atrodas interneta adresē riga.bloombox.lv (turpmāk tekstā - Veikals).

Interneta veikala darbību nodrošina un uztur Bloom Box.

Veicot pasūtījumu Veikalā, Pircējs apstiprina, ka ir iepazinies ar Veikala Lietošanas noteikumiem un Distances līgumu, kas pieejami interneta adresē riga.bloombox.lv/lv/terms-of-use.

Pircējam ir tiesības saņemt Bloom Box veikalā piedāvātās preces un pakalpojumus pēc tam, kad Pircējs ir veicis attiecīgā pakalpojuma vai preces priekšapmaksu. Katras attiecīgās preces un pakalpojuma apraksts un cena ir norādīta preču katalogā pie katras preces. Visas cenas ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli.

Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci vai pakalpojumu, izvēloties vienu no Veikalā piedāvātajiem attālināto maksājumu veidiem.

Preču un/vai pakalpojumu apmaksas veikšana nozīmē pakalpojuma pasūtīšanas faktu un Pircēja neatsaucamu piekrišanu Noteikumiem.

Pēc pasūtījuma apmaksas Pircējs ir noslēdzis līgumu ar Bloom Box, kas nosaka abpusējas saistības un pienākumus.

Pircējam ir tiesības 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas, nesniedzot skaidrojumus par atteikuma iemeslu, atdot preci atpakaļ Bloom Box veikalam. Atdodamā prece nedrīkst būt lietota, bojāta, tai ir jābūt oriģinālajā iepakojumā, iepakojums un tā marķējums nedrīkst būt bojāti. Atteikuma tiesību izmantošana un preču atpakaļatdošana notiek saskaņā ar šādiem tiesiskajiem aktiem:

Bloom Box ir tiesības vienpusēji anulēt pasūtījumu un atgriezt Pircējam pilnu pasūtījuma maksu, ja no Bloom Box neatkarīgu apstākļu dēļ pasūtījuma izpilde nav iespējama. (Piemēram, pasūtītā prece nav pieejama ilgāk par 30 dienām, vai tai beigusies ražošanas sezona.

Veikals

Interneta veikals “Bloom Box” ir publiski pieejama interneta vietne, kas paredzēta dāvanu komplektu iegādei internetā. Veikals ir pieejams interneta adresē riga.bloombox.lv.

Veikala pārvalde

Vietnes pārvaldnieks un pieejamo pakalpojumu nodrošinātājs ir SIA "Bloom Box", reģ. Nr. 40103874984, turpmāk tekstā Bloom Box. Vietnē riga.bloombox.lv pieejamo pakalpojumu lietošanas noteikumi, nosacījumi un ierobežojumi, kā arī sankcijas šo noteikumu neievērošanas gadījumā, ir saistoši visiem tās lietotājiem, apmeklētājiem un pakalpojumu saņēmējiem.

Intelektuālais īpašums

Vietnes saturs ir Bloom Box intelektuālais īpašums; tā kopēšana, pavairošana un pārpublicēšana bez Bloom Box rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

Preču un pakalpojumu pasūtīšana

Jebkurš vietnes riga.bloombox.lv apmeklētājs bez ierobežojuma var pasūtīt un apmaksāt vietnē pieejamās preces un pakalpojumus.

Dāvanu komplektu pasūtīšana pa telefonu

Dāvanu komplektu piegādes pasūtījumu iespējams veikt arī telefoniski, zvanot uz telefona numuru +371 20087300; šajā gadījumā veikala darbinieks pieņems pasūtījumu telefoniski.

Dāvanu komplektu piegāde

Dāvanu komplektu piegādi veic Bloom Box kurjers. Dāvanu komplektu piegāde tiek veikta katru dienu, arī brīvdienās un svētku dienās.

Dāvanu komplektu piegāde Rīgā

Rīgā dāvanu komplektu piegāde tiek veikta pasūtījuma sekojošā dienā no plkst. 09:00 līdz 21:00, ar nosacījumu, ka pasūtījums veikts un apmaksāts līdz šīs dienas plkst. 15:00. Gadījumā, kad pasūtījums veikts un apmaksāts pēc šīs dienas plkst. 15:00, piegāde tiek veikta pasūtījuma sekojošā dienā no plkst. 15:00 līdz 21:00. Piegādes maksa — 5 eiro.

Dāvanu komplektu piegāde ārpus Rīgas

Dāvanu komplektu piegāde ārpus Rīgas (Ādaži, Jūrmala, Babīte, Carnikava, Garkalne, Ikšķile, Ķekava, Mārupe, Piņķi, Ogre, Olaine, Salaspils, Ulbroka u.c.) tiek veikta pasūtījuma sekojošā dienā no plkst. 09:00 līdz 21:00, ar nosacījumu, ka pasūtījums veikts un apmaksāts līdz šīs dienas plkst. 15:00. Gadījumā, kad pasūtījums veikts un apmaksāts pēc šīs dienas plkst. 15:00, piegāde tiek veikta pasūtījuma sekojošā dienā no plkst. 15:00 līdz 21:00. Piegādes maksa — 10 eiro.

Dāvanu komplektu piegāde uz riga.bloombox.lv neminētiem reģioniem

Dāvanu komplektu piegāde ārpus SIA "Bloom Box" piedāvātajiem piegādes reģioniem ir iespējama tikai atsevišķi vienojoties ar operatoru, zvanot uz telefona numuru +371 20087300 vai sūtot vēstuli uz e-pastu riga@bloombox.lv.

Dāvanu komplektu piegāde ārpus veikala darba laika

Piegādes citā jūsu norādītajā laikā un vietā jāsaskaņo, vanot uz telefona numuru +371 20087300 vai sūtot vēstuli uz e-pastu riga@bloombox.lv. Vajadzības gadījumā ar jums sazināsies veikala darbinieks, lai precizētu pasūtījuma izpildes detaļas.

Precīza dāvanu komplektu piegādes izpilde

Dāvanu komplekti tiek piegādāti uz pasūtījumā norādīto adresi pasūtījumā norādītajā piegādes laikā. Precīza pasūtījuma termiņa izpilde iespējama, ja tiek veikta savlaicīga pasūtījuma apmaksa, norādīta precīza piegādes adrese, kontakttelefons, ārdurvju kodi (ja tādi ir), biroja vai uzņēmuma nosaukums un cita piegādei nepieciešamā informācija.

Dāvanu komplektu piegādes cena

Piegādes cenu iespējams uzzināt, ievietojot preci grozā un izvēloties nepieciešamo piegādes datumu, vietu un laiku.

Bloom Box darba laiks

riga.bloombox.lv pieņem pasūtījumus katru dienu 24 stundas diennaktī. Plkst. 23:59 iespēja pasūtīt dāvanu komplektu nakamā dienā tiek deaktivēta. Pēc plkst. 23:59 dāvanu komplektu iespējams pasūtīt uz nākamo un turpmākajām dienām.

Īpašie dāvanu komplektu piegādes datumi

Latvijā plaši svinamās dienās, piem., 14. februāris (Valentīndiena), 8. marts, Mātes diena, Ziemassvētki, populāru vārdu dienas, iespējama dāvanu komplektu piegādes laika aizkave pēc pasūtījumā norādītā vēlamā piegādes laika. Par īpašiem dāvanu komplektu piegādes datumiem var tikt uzskatītas pirmssvētku un pēcsvētku dienas.

Pasūtījuma apmaksa

Interneta veikals Bloom Box piedāvā apmaksāt pasūtījumus ar:

Ja pasūtījums veikts telefoniski uz Jūsu norādīto e-pastu tiks nosūtīts priekšapmaksas rēķins kura apmaksu varat veikt no jebkuras bankas vai internetbankas. Norēķini skaidrā naudā iespējami, ja pasūtītājs pats ir saņēmējs. Dāvanu komplektu pasūtījuma apmaksa tiek uzskatīta par veiktu, brīdī kad nauda saņemta SIA "Bloom Box" norēķinu kontā.

Konfidencialitāte

Veikals Bloom Box garantē saņemto personas datu apstrādi, uzglabāšanu un neizpaušanu trešajām personām atbilstoši Latvijas Republikas likumos un tiesiskajos aktos noteiktajām prasībām.

Saziņa

Pasūtījumu pieņemšanas brīdī saņemtās apmeklētāju un pircēju e-pasta adreses, telefonu numuri, pasta adreses tiks izmantotas tikai un vienīgi saziņai ar preču un/vai pakalpojumu pasūtītāju un to saņēmēju, un pasūtījuma kvalitatīvai izpildei.

Apstiprinot riga.bloombox.lv lietošanas noteikumus, lietotājs piekrīt saņemt aktuālo informāciju un jaunumus par īpašajiem piedāvājumiem, izmaiņām un veikala preču klāsta papildinājumiem.

Strīdi un pretenzijas

Visi strīdi un pretenzijas tiek risinātas savstarpēju pārrunu ceļā ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas. Pretenzija ir jāiesniedz rakstveidā.

Ja strīdu neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, tas risināms Latvijas Republikas tiesā likumos un tiesiskajos aktos noteiktajā kārtībā.